Dětské zatupitelstvo Kopřivnice
,,Kecej do toho s námi"

Mezinárodní projekt O našem městě chceme rozhodovat s Vámi 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z programu ERASMUS+ Akce K1. 

Projekt O našem městě chceme rozhodovat s Vámi vznikl z potřeby mladých lidí, kteří se podílejí a chtějí podílet na demokratickém životě ve svém městě.

Do dvouletého projektu byli zapojeni tři partneři - Město Kopřivnice a dva zástupci partnerských měst Kopřivnice: Základní škola z Myszkowa a Družební komise z Trappes.

Projekt zahrnoval čtyři krátkodobé mobility mládeže - dvě se konaly v České republice, jedna ve Francii a jedna v Polsku. V průběhu první a druhé mobility proběhly činnosti, které zlepšily úroveň klíčových kompetencí a dovedností zúčastněných mladých lidí z Francie a České republiky. Konkrétním výstupem těchto dvou aktivit byla účastníky vytvořená metodika "Dětské zastupitelstvo jako nástroj k spolurozhodování o našem městě". Tento příklad dobré praxe společně tvůrci předali při třetí mobilitě skupině mladých lidí z polského Myszkowa, která neměla s formou dětského zastupitelstva zkušenost. Současně vedli všichni účastníci společný dialog a společně se učili. Čtvrtá mobilita, které se zúčastnily Dětské zastupitelstvo z České republiky a skupina mladých z Polska, cílila vedle účastníků projektu na stovky mladých lidí v Myszkowě, kterým byla metodika pro fungování dětských zastupitelstev prezentována.

Užitím metod neformálního vzdělávání v průběhu celého projektu usiloval projekt o posílení kompetencí mladých lidí v oblasti projektové logiky, projektového řízení, koncepční práce a prezentace. Prostřednictvím mezinárodního rozměru projektu a podporou mezikulturního dialogu projekt přispěl k osobnostnímu rozvoji mladých lidí, zvýšení jejich sebevědomí, posílení jejich smyslu pro iniciativu a podnikavost, podpoře jejich zapojení do demokratického života a zlepšení mezikulturního povědomí mladých lidí se zdůrazněním rozmanitostí i jednoty Evropy a v neposlední řadě přispěl k jejich praktické komunikaci v cizím jazyce.