Koordinátorky
Dětského zastupitelstva Kopřivnice

Kateřina Rašková

Iva Gilarová