Proběhlo

Bingo odpoledne pro seniory
Fóra s mládeží
Projekt 72 hodin
Soutěž o nové logo
Brusel s NPDM
Sběr CD a DVD
Poznávací víkendy
Čajovna U veselé konvičky