KOORDINÁTOŘI
DĚTSKÉHO ZASTUPITELSTVA KOPŘIVNICE

DĚKUJEME ZA SKVĚLE ODVEDENOU PRÁCI

Posunuli jste Dětské zastupitelstvo vpřed!

Mgr. Kateřina Rašková

2015 - 2017


Bc. Iva Sýkorová

2011 - 2015
Zasloužila se o výrazné zvednutí počtu členů Dětského zastupitelstva Kopřivnice.

David Monsport

2006 - 2011
Jeho svolávacím aktem se obnovila činnost Dětského zastupitelstva Kopřivnice.

Mgr. Eva Müllerová

2002 - 2005
Získala pro Dětské zastupitelstvo Kopřivnice nového zajišťovatele -Dům dětí a mládeže. 

Ing. Věra Šablaturová

2000 - 2002
Zasloužila se o vznik Dětského zastupitelstva Kopřivnice.