O NÁS
JSME S VÁMI OD ROKU 2000

KDO JSME?

Jsme mladí lidé, kteří mají zájem o dění ve městě a participují. Baví nás být jakousi spojkou mezi městem a základními školami v Kopřivnici. 

V současné době má Dětské zastupitelstvo Kopřivnice 20 členů a schází se vždy 2x měsíčně, aby se domluvilo na organizaci projektů.

Jsme jedno z nejúspěšnějších zastupitelstev v celé České republice. O tom svědčí naše certifikace od Národního parlamentu dětí a mládeže. Více se o ní dozvíš v rubrice ocenění.

NAŠE PRÁCE A FUNGOVÁNÍ

Hlavní náplní práce dětských parlamentů je shromažďovat a sbírat reakce mladých lidí a dětí k dění ve městě, hájit a prosazovat jejich zájmy, názory a nápady a dále pak o nich informovat vedení města. 

Dále pomáhat organizacím, městu a dalším subjektům ve městě a jeho okolí organizovat akce pro školy, seniory, hendikepované občany, sociálně slabé a jiné sociální skupiny lidí. Tyto organizace a město často dětské parlamenty samy oslovují. 

A asi nejkreativnější a zároveň nejobtížnější je vymýšlení vlastních projektů nebo akcí. Tady je důležité, aby dětské parlamenty podpořilo město finančně, zapůjčením prostorů, propagací nebo pozváním škol na projekt/akci. Výsledkem dětské parlamenty pomáhají, baví a samy sebe svými projekty/akcemi propagují.

Zajišťovatelem Dětského zastupitelstva Kopřivnice je Dům dětí a mládeže Kopřivnice, kde se konají zasedání. Zřizovatelem je město Kopřivnice. 

CO JE NAŠIM CÍLEM?

OVLIVNĚNÍ CHODU MĚSTA

- Mládež se může podílet na různých akcích pro město, či cílenou skupinu

- Vytvářet nové, vlastní akce, vytvářet veřejné ankety či dotazníky, tím pomáháme městu se zjišťováním co lidi chtějí, co jim ve městě chybí, co potřebují...
- Prezentovat své návrhy před městskou radou, která nám může pomoct danou věc více zviditelnit pomocí propagace, nebo může zajistit a poskytnou dotaci
- Město dětské zastupitelstvo v případě pomoci s nějakou akcí kontaktuje