KONTAKT

Dům dětí a mládeže Kopřivnice, Kpt. Jaroše 

Facebook: Dětské zastupitelstvo Kopřivnice

Instagram: detske_zastupitelstvo_kopr

YouTube: Dětské zastupitelstvo Kopřivnice

dz.koprivnice@gmail.com