DISKUZE
JE DŮLEŽITÉ, CO SI MY MLADÍ MYSLÍME

ŽÁKOVSKÁ DISKUZE S PŘEDSTAVITELI MĚSTA

Vedení Dětského zastupitelstva Kopřivnice se rozhodlo 1.2. 2018 zrealizovat diskuzi žáků základních škol s představiteli města Kopřivnice. Diskutovalo se na témata Zdravého města, problémů města Kopřivnice z hlediska mladých lidí (žáků škol), centra našeho města, informovanosti veřejnosti s informacemi vztahujících se k dění ve městě, v čem vidí mladí jedinečnost našeho města a další témata. Žáci dostali také prostor k otázkám, které měli za celou školu sepsat.

Cílem diskuze bylo žáky naučit vyhledávat si informace, pracovat a řešit záležitosti asertivně a na formální úrovni, zprostředkovávat informace, motivovat je nebát se vyjádřit svůj názor a participovat, samozřejmě pak obohatit o nové informace z dění ve městě.