KECEJ DO TOHO S NÁMI!

AKTUÁLNĚ

Tak jako každý rok, i tento, členové Dětského zastupitelstva Kopřivnice vydatně pracují na projektu Zlatý Komenský 2018. Jde o anketu, která má za cíl zjistit a vyzdvihnout nejoblíbenějšího učitele z druhého stupně všech základních kopřivnických škol.

Soutěž má 3 hlavní části:
- Všichni žáci druhého stupně již hlasovali (1 žák = 1 hlas) pomocí hlasovacího lístku, kde uvedl pouze jméno učitele, kterého považuje dle svého osobního názoru za nejlepšího. 
- Celoměstské kolo ankety Zlatý Komenský 2018 bude zahájeno 26. 3. v 18:00h večer a ukončeno bude 6.4. také v 18.00h večer.
Proběhne formou internetové ankety na zveřejněné internetové adrese. K jednomu platnému hlasu je potřeba platná e-mailová adresa. Adresu ankety zveřejníme na našem facebooku a zde, na našich stránkách.
- Vyhlášení proběhne na začátku dubna na radnici MěÚ Kopřivnice. O něm Vás ještě ale budeme informovat.